Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

2η ενότητα, Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

Το κείμενο
Ἀλλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καὶ διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν. Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων.
 
 
Μετάφραση
    Αλλά όταν ο στόλος των εχθρών πλησιάζοντας την Αττική από την πλευρά του Φαλήρου απέκλεισε τις γύρω παραλίες, οι Πελοποννήσιοι φοβισμένοι ξανασκέφτηκαν να αποπλεύσουν για τον Ισθμό της Κορίνθου. Ενώ λοιπόν έτσι είχε η κατάσταση, ο Θεμιστοκλής σκεφτόταν και κατάστρωνε το σχέδιό του το σχετικό με το Σίκινο. Ο Σίκινος ήταν Πέρσης στην καταγωγή, αιχμάλωτος, φιλικός στο Θεμιστοκλή και παιδαγωγός των παιδιών του. Αυτόν λοιπόν στέλνει κρυφά στο Ξέρξη, αφού τον προέτρεψε να του πει ότι ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, παίρνοντας το μέρος του (Πέρση) βασιλιά του στέλνει πρώτος την πληροφορία ότι οι Έλληνες προσπαθούν να ξεφύγουν, ενώ βρίσκονται σε σύγχυση και χωρίς το πεζικό, και να εξοντώσει τη ναυτική τους δύναμη. Ο Ξέρξης, επειδή δέχτηκε αυτά πιστεύοντας ότι είχαν λεχθεί με φιλική διάθεση, ευχαριστήθηκε και αμέσως έδωσε διαταγή στους κυβερνήτες των πλοίων να περικυκλώσουν τα νησιά, αφού αποπλεύσουν αμέσως με διακόσια πλοία, για να μην ξεφύγει κανείς από τους εχθρούς.
Ερωτήσεις κατανόησης:
Ποια είναι τα πρόσωπα, ο τόπος και ο χρόνος του γεγονότος;Ποιος είναι ο Σίκινος;
Τι διαμήνυσε στον Ξέρξη ο Θεμιστοκλής μέσω του Σίκινου;Πώς αντέδρασε ο Ξέρξης και γιατί;  Ποια εντολή έδωσε;
Πρώτο παράλληλο κείμενο (σελ.144)
    Όταν ο θεός (Απόλλωνας) έδωσε χρησμό στην Αθηνά για το ξύλινο τείχος, ο παντεπόπτης Δίας τον ενέκρινε · οι άλλοι Αθηναίοι πρότειναν να οχυρώσουν την Ακρόπολη, ο Θεμιστοκλής όμως (τους πρότεινε) να μπουν στα πλοία, γιατί αυτά ήταν, κατά τη γνώμη του, το ξύλινο τείχος των Αθηναίων. Πείστηκαν, επιβιβάστηκαν, ναυμάχησαν και νίκησαν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου