Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 11η Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμουΟ Πλάτωνας στο έργο του Νόμοι καθορίζει τους νόμους που είναι απαραίτητοι, κατά την άποψή του, για μια ομαλή κοινωνική συμβίωση.Το κείμενο

Ὅς ἄν τολμήσῃ πατέρα ἤ μητέρα ἤ τούτων πατέρας ἤ μητέρας τύπτειν, πρῶτον μὲν ὁ προστυγχάνων βοηθείτω, καὶ ὁ μὲν μέτοικος ἤ ξένος εἰς προεδρίαν τῶν ἀγώνων καλείσθω βοηθῶν, μὴ βοηθήσας δὲ ἀειφυγίαν ἐκ τῆς χώρας φευγέτω· ὁ δὲ μὴ μέτοικος βοηθῶν μὲν ἔπαινον ἐχέτω, μὴ βοηθῶν δέ, ψόγον· δοῦλος δὲ βοηθήσας μὲν ἐλεύθερος γιγνέσθω, μὴ βοηθήσας δὲ πληγὰς ἑκατὸν τῇ μάστιγι τυπτέσθω. Ἐὰν δέ τις ὄφλῃ δίκην αἰκίας γονέων, πρῶτον μὲν φευγέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεως εἰς τὴν ἄλλην χώραν καὶ πάντων ἱερῶν εἰργέσθω, κατελθὼν δὲ θανάτῳ ζημιούσθω. Ἐὰν δέ τις ἐλεύθερος τῷ τοιούτῳ συμφάγῃ ἤ συμπίῃ ἤ τινα τοιαύτην ἄλλην κοινωνίαν κοινωνήσῃ ἤ καὶ μόνον ἐντυγχάνων που προσάπτηται ἑκών, μήτε εἰς ἱερὸν ἔλθῃ μηδὲν μήτ’ εἰς ἀγοράν μήτ’εἰς πόλιν ὅλως πρότερον ἤ καθήρηται.

Μετάφραση 

 Όποιος τυχόν τολμήσει να χτυπήσει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή τον πατέρα ή τη μητέρα αυτών, πρώτα ας βοηθήσει ο πρώτος άνθρωπος που τον συναντά, και ο μέτοικος ή ο ξένος αν βοηθήσει , να καλείται με τιμητική θέση στους αγώνες, αν όμως δε βοηθήσει, να απελαύνεται για όλη του τη ζωή από τη χώρα    όποιος δεν είναι μέτοικος ,αν βοηθήσει, ας επαινείται, αν όμως δε βοηθήσει ας κατακρίνεται  Και ο δούλος αν βοηθήσει ,ας κερδίσει την ελευθερία του, αν όμως δε βοηθήσει να υποστεί εκατό χτυπήματα με το μαστίγιο. Και αν κάποιος καταδικαστεί για βιαιοπραγία σε βάρος των γονιών του, πρώτα να απελαύνεται για όλη του τη ζωή από την πόλη σε άλλη χώρα και να αποκλείεται από κάθε ιερή τελετή και αν γυρίσει από την εξορία να τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. Και αν πάλι κάποιος ελεύθερος φάει μαζί με αυτόν ή πιει μαζί του ή έχει κάποια άλλη τέτοια σχέση μαζί του ή και συναντώντας τον κάπου έρθει σε επαφή μαζί του με τη θέλησή του, μήτε σε κανέναν ιερό χώρο να εισέλθει μήτε στην αγορά μήτε γενικά στην πόλη, παρά μόνο αφού εξαγνιστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου