Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β2

Οι μαθητές  της Β΄τάξης εργάστηκαν μεθοδικά με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας, με σκοπό να προσεγγίσουν διάφορα  Νεοελληνικά  κείμενα που διδάχτηκαν και επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από μια διερευνητική μαθησιακή διαδικασία, που  περιελάμβανε:
1) αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και κριτική παράθεσή τους,
2) παραγωγή πολυτροπικών κειμένων και
3) παρουσίασή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Εργάστηκαν  ομαδικά συνειδητοποιώντας  μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε ομάδες την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης.


 Στόχοι των συγκεκριμένων εργασιών είναι:
  • Να μάθουν να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης-διερεύνησης. 
  • Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών-επικοινωνίας που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες

  1.  Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις παρακάτω δεξιότητες: Αυτενέργεια. 
  2.  Οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μέσω ενίσχυσης της ομαδικότητας.
  3. Συνειδητοποίηση ότι είναι εφικτή η σύνδεση της λογοτεχνίας με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.
  4. Άσκηση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
  5.  Ικανότητες διερεύνησης και αξιολόγησης πληροφοριών που προέρχονται από το διαδίκτυο.                                                                                                                      Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σιγουρτζιδου Στυλιανή                                                                                                                                                                                                                                                                                        Εργαλεία:Word, Power Point, Glogster edu, Windows Movie maker                                                                                                                                 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2                                                                                                                           Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου