Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ

  • Θα γνωρίσουμε καλύτερα διάφορα είδη του προφορικού και του γραπτού λόγου.
  • Θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο ύφος και λεξιλόγιο ανάλογα με τον αποδέκτη του μηνύματος και το μέσο-δίαυλο μετάδοσής του.
  • Θα καταλάβουμε το ρόλο της παραγράφου σ' ένα κείμενο και θα ασκηθούμε να γράφουμε παραγράφους.
  • Θα συζητήσουμε με τους συμμαθητές μας και θα επικοινωνήσουμε (μέσα από κείμενα) με άλλους μαθητές.
Βασικοί Όροι - Λέξεις κλειδιά:
πομπός, δέκτης, σκοπός, μήνυμα, παράγραφος, θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα, παράγοντες, μέσο - δίαυλος επικοινωνίας, αυτονομία, συνδετικές λέξεις, περιθώριο­.
 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου