Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 9η

Παρουσίαση του χώρου της Ολυμπίας από το Γυμνάσιο Ολυμπίας ή από το Υπουργείο Πολιτισμού
Αναπαράσταση του χώρου εδώ

Το κείμενο

Κατὰ δὲ τὴν ἐς Ὀλυμπίαν ὁδὸν ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον, Τυπαῖον καλούμενον. Κατὰ τούτου τὰς γυναῖκας Ἠλείοις ἐστὶν ὠθεῖν νόμος, ἤν φωραθῶσιν ἐς τὸν ἀγῶνα ἐλθοῦσαι τὸν Ὀλυμπικὸν ἤ καὶ ὅλως ἐν ταῖς ἀπειρημέναις σφίσιν ἡμέραις διαβᾶσαι τὸν Ἀλφειόν. Οὐ μὴν οὐδὲ ἁλῶναι λέγουσιν οὐδεμίαν, ὅτι μὴ Καλλιπάτειραν μόνην, ἥ ὑπό τινων καὶ Φερενίκη καλεῖται. Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρός, ἐξεικάσασα αὑτὴν τὰ πάντα ἀνδρὶ γυμναστῇ, ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τὸν υἱὸν μαχούμενον· νικῶντος δὲ τοῦ Πεισιρόδου, τὸ ἔρυμα ἐν ᾧ τοὺς γυμναστὰς ἔχουσιν ἀπειλημμένους, τοῦτο ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη. Φωραθείσης δὲ ὅτι εἴη γυνή, ταύτην ἀφιᾶσιν ἀζήμιον καὶ τῷ πατρί καὶ ἀδελφοῖς αὐτῆς καὶ τῷ παιδί αἰδῶ νέμοντες - ὑπῆρχον δὴ ἅπασιν αὐτοῖς Ὀλυμπικαὶ νῖκαι - ἐποίησαν δὲ νόμον ἐς τὸ ἔπειτα ἐπὶ τοῖς γυμνασταῖς γυμνοὺς σφᾶς ἐς τὸν ἀγῶνα ἐσέρχεσθαι.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 Στο δρόμο προς την Ολυμπία υπάρχει ένα απόκρημνο βουνό με ψηλούς βράχους, που ονομάζεται Συπαίον. Υπάρχει νόμος στους Ηλείους να πετούν σε αυτό τις γυναίκες, αν συλληφθούν επ’ αυτοφώρω να έχουν έρθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή ακόμα να έχουν περάσει τον Αλφειό γενικά κατά τις απαγορευμένες γι’ αυτές ημέρες. Ούτε και λένε ότι πιάστηκε καμιά, παρά μόνο η Καλλιπάτειρα, η οποία από μερικούς αποκαλείται και Υερενίκη. Αυτή, επειδή είχε πεθάνει νωρίτερα ο άντρας της, αφού μεταμφιέστηκε πλήρως σε άντρα γυμναστή, έφερε στην Ολυμπία σαν γυμναστής τον γιό της για να αγωνιστεί• και όταν νίκησε ο Πεισίροδος, η Καλλιπάτειρα, καθώς πηδούσε το φράχτη με τον οποίο έχουν απομονωμένους τους γυμναστές, έμεινε γυμνή. Και όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα, την αφήνουν ατιμώρητη, αποδίδοντας σεβασμό και στον πατέρα και στα αδέλφια της και στο παιδί της, γιατί όλοι ανεξαιρέτως αυτοί ήταν Ολυμπιονίκες, και από εκείνη τη στιγμή θέσπισαν νόμο για τους γυμναστές να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο γυμνοί. 

Ερωτήσεις κατανόησης:
Ποιος είναι ο τόπος και ποιο το βασικό πρόσωπο του κειμένου;
Πώς περιγράφεται το Τυπαίο όρος;
Σε ποια περίπτωση και πώς τιμωρούνταν οι γυναίκες;
Ποια γυναίκα παρενέβη το νόμο;
Με ποιο τέχνασμα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο;
Πώς αποκαλύφθηκε;
Γιατί δεν τιμωρήθηκε;
Πώς αποτράπηκε η πιθανότητα να συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον;
Παράλληλο κείμενο: « Καλλιπάτειρα» του Λ. Μαβίλη, σελ.152Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου