Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

ΒΑΘΜΟΙ ΕΠΙΘΕΤΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ - Β ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ


ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

KEIMENA 

ΣΕΠ (Γ Γυμνασίου) » Ηλεκτρονικό Βιβλίο » Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολι...

ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΟYΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
 • Ίσως έχεις ήδη μια ιδέα για το επάγγελμα (ή την ομάδα επαγγελμάτων) που θα ήθελες να ακολουθήσεις. Αναρωτήθηκες όμως ποτέ για τις επαγγελματικές προτιμήσεις σου;
 • Πώς διάλεξαν επάγγελμα οι γονείς σου;
 • Πώς οδηγείται να επιλέξει κανείς το επάγγελμά του στην Ευρώπη και πώς στην Ινδία;
Λέξεις/Φράσεις - Κλειδιά


 • Επιλογή επαγγέλματος
 • Εξωτερικοί παράγοντες
 • Εσωτερικοί παράγοντες
 • Διαπροσωπικοί παράγοντες
 • Κοινωνικοί παράγοντες
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • Πληροφόρηση
 • Σχέδιο ζωής
Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθηθείς:
 • να αναγνωρίζεις τους παράγοντες που μπορούν να σε επηρεάσουν στην επιλογή του επαγγέλματός σου
 • να ιεραρχείς τους παράγοντες αυτούς
 • να συσχετίζεις την επαγγελματική σου επιλογή με το γενικότερο ‘σχέδιο ζωής’ σου.

Εισαγωγικά στοιχεία

Εκτός από τη σωματική, την πνευματική και την ψυχολογική ωρίμαση ενός ανθρώπου μπορούμε να μιλήσουμε και για την επαγγελματική του ωρίμανση. Πρόκειται για τη διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία διαμορφώνουμε μια προτίμηση για ένα επάγγελμα και πραγματοποιούμε την επιλογή μας αυτή.
Tην επιλογή του επαγγέλματός μας την επηρεάζουν τόσο εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί παράγοντες. Eξωτερικοί παράγοντες είναι μέλη της οικογένειάς μας, άλλοι άνθρωποι που γνωρίζουμε και είναι σημαντικοί για μας, άνθρωποι που θαυμάζουμε και θέλουμε να μιμηθούμε, το σχολείο, η κοινωνία, το οικονομικό σύστημα, η αγορά εργασίας, το φυσικό περιβάλλον, οι κλιματολογικές συνθήκες, η υπάρχουσα τεχνολογία κτλ.
Στους εσωτερικούς παράγοντες μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα ιδιαίτερα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις επιθυμίες ενός ατόμου, τις αξίες του, τις ανάγκες του, αλλά και τις ιδιαιτερότητές του (χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ειδικές δυνατότητες ή περιορισμούς που ισχύουν για κάθε άτομο).
Βέβαια, ως ένα βαθμό, οι εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζονται από τους εξωτερικούς.
Σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, η γνώση του εαυτού, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, αλλά και των προσωπικών μας αξιών.h
Στους εξωτερικούς παράγοντες μπορούμε να συμπεριλάβουμε την πληροφόρηση για τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας, αλλά και για ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων επαγγελμάτων. Μόνο στην περίπτωση που γνωρίζουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και την πραγματικότητα του περιβάλλοντος είμαστε σε θέση να κάνουμε προσωπικές επιλογές που μας ικανοποιούν και να πάρουμε λογικές αποφάσεις.
O καθένας μας, λαμβάνοντας συστηματικά υπ’ όψη του τους παραπάνω παράγοντες, πρέπει να καταστρώνει ένα σχέδιο ζωής. Είναι ένας καλός τρόπος να βλέπουμε τη ζωή μας σε προοπτική και να σχεδιάζουμε το μέλλον μας. Μπορεί η επιρροή κάποιων ανθρώπων ή η επίδραση ορισμένων συνθηκών του περιβάλλοντος να είναι πολύ σημαντική, ωστόσο ο αρχιτέκτονας του σχεδίου της ζωής σου πρέπει να είσαι εσύ ο ίδιος/η ίδια.
Για μια σωστή επιλογή επαγγελματικής πορείας, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας τόσο τις βαθύτερες και διαχρονικά σταθερότερες επιθυμίες μας όσο και τις υπάρχουσες ή προβλεπόμενες συνθήκες. Ασφαλώς, το επάγγελμα που θα επιλέξεις πρέπει να εναρμονίζεται με το σχέδιο της ζωής σου.
Tο αρχικό σχέδιο ζωής πρέπει να είναι ευέλικτο, έτσι ώστε να μπορεί να αναπροσαρμόζεται όταν οι συνθήκες αργότερα το επιβάλλουν.


 ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • Πόσο εύκολη είναι μια επαγγελματική απόφαση;
 • Πώς –και κατά πόσο– μπορείς να είσαι σίγουρος ότι μια επαγγελματική σου απόφαση είναι “σωστή”;
 • Πώς συνδέονται οι επαγγελματικές αποφάσεις σου με τα ευρύτερα σχέδια που έχεις για τη ζωή και για το μέλλον σου;
Λέξεις/Φράσεις - Κλειδιά


 • Σημαντικές και μη σημαντικές αποφάσεις
 • Εύκολες και …λιγότερο εύκολες αποφάσεις
 • Επαγγελματικές αποφάσεις
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τις επαγγελματικές αποφάσεις
 • Επαγγελματικές αποφάσεις και προσωπικοί στόχοι
Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθηθείς:
 • να αναγνωρίζεις τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις επαγγελματικές σου αποφάσεις
 • να παίρνεις τις δικές σου, προσωπικές, επαγγελματικές αποφάσεις
 • να συσχετίζεις τις επαγγελματικές σου αποφάσεις με το γενικότερο ‘σχέδιο ζωής’ σου.

εικόνα

Η επιλογή επαγγέλματοςΑγνή Βίκη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου http://my.aegean.gr/web/article2938.html


Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν ή πρέπει να επιλέγουν οι νέοι το επάγγελμά τους, Στέφανος Θόδωρος Δαδάνης http://gym4thes.wordpress.com/2011/03/21/%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%AD/

 

 εργασία η [erγasía] Ο25 : κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που ασκείται με στόχο τη δημιουργία ενός χρήσιμου αποτελέσματος· (πρβ. δουλειά):
Xειρωνακτική / πνευματική ~. Δημιουργική ~. Mε την ~ ο άνθρωπος διαφοροποιήθηκε από τα ζώα και δημιούργησε πολιτισμό.
1.      το έργο που ασκεί ο κάθε άνθρωπος στα πλαίσια της οργανωμένης κοινωνίας: Hμερήσια / νυχτερινή / εποχιακή ~. Kαταμερισμός της εργασίας. Δικαίωμα / άδεια εργασίας. Aνειδίκευτη / εξειδικευμένη ~. Tυποποίηση / παραγωγικότητα της εργασίας. Mονάδα εργασίας. Xώρος / συνθήκες / ωράριο εργασίας. Ώρες εργασίας των καταστημάτων. Aνθυγιεινή ~. Kανονική / δευτερεύουσα ~. Επιθεώρηση εργασίας. Συλλογική σύμβαση εργασίας. Σχολείο εργασίας, το οποίο συνδυάζει θεωρητική διδασκαλία με χειρωνακτική εργασία. (έκφρ.) φόρτος* εργασίας. || (στρατ.): Στολή / φόρμα εργασίας, η στολή παραλλαγής στο στρατό ξηράς ή οι αντίστοιχες στολές στην αεροπορία ή στο ναυτικό.

2.      η προσφορά υπηρεσιών με αμοιβή, μισθωτή εργασία: ~ και κεφάλαιο. Προσφορά / ζήτηση / αγορά / σύμβαση εργασίας. Aμοιβή / υπεραξία της εργασίας. Στάση / επίσχεση εργασίας. Yπουργείο / Διεθνές Γραφείο Εργασίας. H ~ διακόπτεται κατά τις Kυριακές και τις άλλες αργίες. || το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει, να φέρει σε πέρας κάποιος: Aνάθεση εργασίας. α. το σύνολο των εργαζομένων, ιδίως των μισθωτών: H απεργία είναι σύγκρουση εργασίας και κεφαλαίου. Ο κόσμος της εργασίας. Kόμμα Εργασίας. β. θέση σε οικονομική ή άλλη μονάδα στην οποία απασχολείται ένας εργαζόμενος: Εύρεση εργασίας. Άνεργοι που ζητούν ~.

3.      (πληθ.) το σύνολο των δραστηριοτήτων: α. που αφορούν ορισμένο αντικείμενο: Οικιακές / αγροτικές / οικοδομικές εργασίες. Οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός. Οι εργασίες ενός συνεδρίου / μιας επιτροπής / της βουλής. Έναρξη / διακοπή / συνέχιση / λήξη των εργασιών. β. μιας μονάδας εργασίας, ιδίως οικονομικής: Mείωση / επέκταση των εργασιών. Kύκλος εργασιών, τα ακαθάριστα έσοδά της επί ορισμένο χρονικό διάστημα.

4.      έρευνα, μελέτη ορισμένου αντικειμένου καθώς και το σχετικό αποτέλεσμα, συνήθ. γραπτό: Επιστημονική ~. Διπλωματική / πτυχιακή ~. Πρωτότυπη ~. Δημοσίευση μιας εργασίας.


επάγγελμα το [epángelma] Ο49 : κάθε εργασία, κοινωνικά ή νομικά αποδεκτή, που ασκείται επί μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα για βιοπορισμό:
Tο ~ του ράφτη / του κουρέα / του ηλεκτρολόγου / του μηχανικού. Προσοδοφόρο ~. Επιλογή / άσκηση / αλλαγή του επαγγέλματος. Γέρασε κάποιος στο ~, το άσκησε σε όλη του τη ζωή. Tα καλά / τα τυχερά του επαγγέλματος, οι τυχόν συνέπειές του. Άνθρωπος χωρίς ~, ανεπάγγελτος. Ελεύθερο* / ελευθέριο* ~. Δεν του αρέσει να είναι υπάλληλος· προτιμά το ελεύθερο ~. Kλειστό ~, που η απόκτηση άδειας για την άσκησή του υπόκειται σε αυστηρούς εθιμικούς ή νομικούς περιορισμούς. || οι πρακτικές ή θεωρητικές γνώσεις που προϋποθέτει η άσκηση ενός επαγγέλματος· τέχνη: Mαθαίνω ένα ~. (έκφρ.) είμαι κτ. κατ΄ ~, είμαι επαγγελματίας… είναι κάποιος του επαγγέλματος: α. το ασκεί επί πολλά χρόνια και έχει αποκτήσει σχετική πείρα. β. ασκεί το ίδιο επάγγελμα με τους υπολοίπους (σε μια παρέα, συντροφιά κτλ.). εξ επαγγέλματος: α. επαγγελματικά: Kάνω κτ. εξ επαγγέλματος. Είμαι κτ. εξ επαγγέλματος, είμαι επαγγελματίας: Είναι πολιτικός εξ επαγγέλματος. β. (ειρ.): Ψεύτης εξ επαγγέλματος. το αρχαιότερο* ~ (του κόσμου).
[λόγ. < ελνστ. ἐπάγγελμα, αρχ. σημ.: `υπόσχεση΄ & σημδ. γαλλ. profession]
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής [πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]

1. Ποια διαφορά νομίζεις ότι υπάρχει ανάμεσα στην εργασία και το επάγγελμα
2. Ποιες ανάγκες του ανθρώπου καλύπτει η άσκηση επαγγέλματος; Πώς επιδρά στο άτομο από κοινωνικής και ψυχολογικής πλευράς;

3. Γιατί η επιλογή του επαγγέλματος αποτελεί μια από τις αποφασιστικότερες καμπές στη ζωή του ανθρώπου;

4. Προσπάθησε να περιγράψεις (σύντομα) ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο εξασκεί κάποιος από το στενό οικογενειακό ή φιλικό σου περιβάλλον, και νομίζεις ότι είναι πολύ αξιόλογο.

5. Πότε, κατά τη γνώμη σου, ένα επάγγελμα γίνεται πληκτικό, κουραστικό, μονότονο; (μπορείς ν’ αναφέρεις και παραδείγματα)

6. Ποιο επάγγελμα δε θα διάλεγες ποτέ σου και γιατί;

7. Ποιες από τις παρακάτω αξίες/στόχους θεωρείς πιο σημαντικές; (σημείωσε κατά σειρά προτεραιότητας τις πέντε σπουδαιότερες). Μπορείς να προσθέσεις κι άλλες.

· Υλικές αξίες (σταθερό εισόδημα, άνετη διαβίωση κ.λ.π.)
· Αναγνώριση απ’ τους άλλους
· Αίσθημα επιτυχίας
· Οικονομική ανεξαρτησία
· Απουσία πιέσεων
· Μια ζωή γεμάτη δράση και ποικιλία
· Μια θέση στην κοινωνία, κύρος
· Ευκαιρία ν’ αποφασίζουμε οι ίδιοι για τη ζωή μας
· Ταξίδια
· Ασφάλεια και μονιμότητα
· Μια καλή σύνταξη
· Αρκετό ελεύθερο χρόνο
· Υπευθυνότητα
· Ευκαιρία ν’ αναπτύξουμε την προσωπικότητά
· Αγάπη για το συγκεκριμένο επάγγελμα, μεράκι
· Προσφορά ανθρωπιστικού έργου
· επικοινωνία

(πηγή:φιλολογικές σελίδες 1. Ποια επαγγέλματα από αυτά που παρακολουθήσατε έχουν χαθεί στον χρόνο και ποια διατηρούνται στις μέρες μας;
 2. Ποια είναι τα αίτια της εξαφάνισης κάποιων επαγγελμάτων και ποιες οι συνέπειες;                                                                                      
 3. Για τα επαγγέλματα που χάνονται:  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1808,5811/extras/activities/metaselida_epaggelmata/metaselida_epaggelmata.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           http://2stav-glossa.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%202011-2012 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου