Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/457/3003,12052/


Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα αποτέλεσε πρότυπο για πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις. Ιδεώδες της ήταν να γίνουν οι νέοι «καλο κγαθοί». Αυτό επιτυγχανόταν με την άσκηση του σώματός τους, ώστε αυτό να αποκτήσει ευρωστία και ομορφιά, και της ψυχής τους, ώστε να γίνουν ενάρετοι.
Το κείμενο

ν θναις τος παδας μετ’ πιμελεας διδσκουσι κα νουθετοσι. Πρτον μν κα τροφς κα μτηρ κα παιδαγωγς κα ατς πατρ πιμελονται πως βλτιστος γενσεται πας, διδσκοντες τι τ μν δκαιον, τ δ δικον κα τδε μν καλν, τδε δ ασχρν στι. Ετα δ, πειδν ο παδες ες λικαν λθωσιν, ο γονες ες διδασκλων πμπουσιν, νθα ο μν γραμματιστα πιμελονται πως γρμματα μθωσιν κα τ γεγραμμνα ννοσι, ο δ κιθαριστα τ κιθαρζειν μερωτρους ατος ποιεν πειρνται κα τς τν παδων ψυχς πρς τν υθμν κα τν ρμοναν οκειοσι. τι ο παδες ν γυμνασοις κα παλαστραις φοιτσιν, νθα ο παιδοτρβαι βελτω τ σματα ατν ποιοσι, να μ ναγκζωνται ποδειλιν δι τν τν σωμτων πονηραν.
Πλάτων, Πρωταγόρας 325c(ελεύθερη διασκευή)

ΤΡΟΦΟΣ
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20a%20gym/a02xm.htm


Μετάφραση Στην Αθήνα διδάσκουν και συμβουλεύουν τα παιδιά επιμελημένα. Αρχικά και η παραμάνα

και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν πώς θα γίνει το παιδί πολύ καλό, διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο άδικο κι (ότι) αυτό είναι ωραίο το άλλο όμως άσχημο. Και έπειτα , όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων, όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης μεριμνούν να τα μάθουν γράμματα και να καταλαβαίνουν όσα έχουν γραφτεί, ενώ οι δάσκαλοι της μουσικής με το να παίζουν λύρα προσπαθούν να τα κάνουν πιο ήμερα και εξοικειώνουν τις ψυχές των παιδιών με τον ρυθμό και την αρμονία.
 Επιπλέον, τα παιδιά συχνάζουν σε γυμναστήρια και παλαίστρες, όπου οι γυμναστές κάνουν πιο δυνατά τα σώματά τους, για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης .
Φθόγγοι και γράμματα
Και η αρχαία ελληνική έχει 24 φθόγγους που χωρίζονται σε φωνήεντα και σύμφωναΠροφορά αρχαίας ελληνικής, λέξεις
υλικό που βασίζεται στην εργασία της Ελένης Αντωνοπούλου (πύλη για την ελληνική γλώσσα http://www.greek-language.gr/greekLan...
Πώς έγραφαν οι Αρχαίοι Έλληνες;  Τα πρώτα γράμματα από αλφάβητα ελληνικών πόλεων

Βουστροφηδόν είναι τρόπος γραφής με εναλλασσόμενη φορά. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους αρχαίους Έλληνες για να περιγράψουν την ιδιάζουσα αρχαϊκή ελληνική γραφή που φαίνεται να εγκαταλείφθηκε τον 7ο με 6ο π.Χ. αιώνα.

Κείμενο με κανονικό τρόπο γραφής
Boustrophedon Greek.png ΦΑΝΟΔΙΚΟ ΕΜΙΤΟΡΜΟΚ
ΡΑΤΕΟΣΤΟ
ΠΡΟΚΟΝΝΗ
ΣΙΟΚΡΗΤΗΡ
ΑΔΕ:ΚΑΙΥΠΟΚ
ΡΗΤΗΡΙΟΝ:Κ
ΑΙΗΘΜΟΝ:ΕΣΠ
ΡΥΤΑΝΗΙΟΝ
ΕΔΩΚΕΝ:ΣΥΚΕ
ΕΥΣΙΝ
Φανοδίκο ἐμὶ τὀρμοκ-
ράτεος το͂
Προκοννη-
σίο κρητῆρ-
α δὲ καὶ ὐποκ-
ρητήριον κ-
αὶ ἠθμὸν ἐς π-
ρυτανήιον
ἔδωκεν Συκε-
εῦσιν.Η επιγραφή λέει: «Είμαι [η στήλη] του Φανοδίκου [υιού] του Ερμοκράτους από την Προκόννησο [ο οποίος] δώρισε έναν κρατήρα και μια βάση κρατήρα και ένα στραγγιστήρι στο Πρυτανείο των Σιγειέων»


 Δείτε πως γράφεται το 'όνομά σας στην Γραμμική Β!

Μια πολύ ωραία εφαρμογή έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα του το Μουσείο Θηβών που σου επιτρέπει να γράψεις το όνομά σου σε Γραμμική Β΄ (!), αρχαϊκή, κλασική, πρωτοβυζαντινή και βυζαντινή γραφή!...

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/08/deite-grafetai-onoma-sas-grammiki-v-mykinaiki-grafi.html?fbclid=IwAR12EKYMbNVhx9wjqAftdxxOLKJDvtlgaU49MyUs6Eb6-EkiWjqhh_ifO7I
Δείτε πως Γράφεται το Όνομά σας στην Γραμμική Β΄ [Μυκηναϊκή γραφή] ...

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/08/deite-grafetai-onoma-sas-grammiki-v-mykinaiki-grafi.html?fbclid=IwAR12EKYMbNVhx9wjqAftdxxOLKJDvtlgaU49MyUs6Eb6-EkiWjqhh_ifO7I
Δείτε πως Γράφεται το Όνομά σας στην Γραμμική Β΄ [Μυκηναϊκή γραφή] ...

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/08/deite-grafetai-onoma-sas-grammiki-v-mykinaiki-grafi.html?fbclid=IwAR12EKYMbNVhx9wjqAftdxxOLKJDvtlgaU49MyUs6Eb6-EkiWjqhh_ifO7I
 Μια πολύ ωραία εφαρμογή που έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα του το μουσείο Θηβών.
Μια πολύ ωραία εφαρμογή έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα του το Μουσείο Θηβών που σου επιτρέπει να γράψεις το όνομά σου σε Γραμμική Β΄ (!), αρχαϊκή, κλασική, πρωτοβυζαντινή και βυζαντινή γραφή!...

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/08/deite-grafetai-onoma-sas-grammiki-v-mykinaiki-grafi.html?fbclid=IwAR12EKYMbNVhx9wjqAftdxxOLKJDvtlgaU49MyUs6Eb6-EkiWjqhh_ifO7I
Δείτε πως Γράφεται το Όνομά σας στην Γραμμική Β΄ [Μυκηναϊκή γραφή] ...

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/08/deite-grafetai-onoma-sas-grammiki-v-mykinaiki-grafi.html?fbclid=IwAR12EKYMbNVhx9wjqAftdxxOLKJDvtlgaU49MyUs6Eb6-EkiWjqhh_ifO7I
Δείτε πως Γράφεται το Όνομά σας στην Γραμμική Β΄ [Μυκηναϊκή γραφή] ...

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2017/08/deite-grafetai-onoma-sas-grammiki-v-mykinaiki-grafi.html?fbclid=IwAR12EKYMbNVhx9wjqAftdxxOLKJDvtlgaU49MyUs6Eb6-EkiWjqhh_ifO7I
http://games.mthv.gr/mth-names/Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου